RODO/GDPR

RODO-GDPR

Zapewniamy, że wszelkie informacje i dane, które nam przekazujesz są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy wiarygodnym partnerem finansowym. Pośrednik kredytowy, którym jest Aventus Group Sp. z o. o. z/s w Białymstoku – właściciel Strony Internetowej dostępnej w domenie www.lewpozyczka.pl należy do prestiżowego grona Związku Firm Pożyczkowych oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

RODO / GDPR, jak nasze rozwiązania zostały dostosowane do przepisów

 

Chcemy zapewnić naszym Klientom pełne bezpieczeństwo, dlatego zależy nam na tym, aby każdy z naszych Użytkowników miał świadomość tego, co zmieniło się w naszym systemie i dokumentacji. To co warto podkreślić na samym początku to informacja, że spółka podjęła niezbędne działania w związku z nowym europejskim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO / GDPR).

 

Wykonaliśmy szereg czynności i udoskonaleń, których na pierwszy rzut oka nie widać, a to wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanych danych. Jednocześnie należy podkreślić, że rozporządzenie RODO wymusza ciągłe doskonalenie i jest nieskończonym procesem, którego nie można zakończyć, dlatego nasza firma wprowadziła odpowiednie procedury, które mają na celu ciągłe doskonalenie.

 

Wprowadziliśmy również kilka zmian w naszych dokumentach opisujących zasady świadczenia przez nas Usług: Polityka Prywatności i Polityka Cookies, REGULAMIN rejestracji, składania wniosków o udzielenie pożyczek i świadczenia innych usług przez Pośrednika. Pojawił się również nowy dokument Klauzula Informacyjna, która określa dokładnie w jakich celach zbierane są dane Klientów, a także szczegóły ich przechowywania.

 

Bezpieczeństwo Klientów to klucz!

 

Zgodnie z przepisami RODO nasza firma, zapewnia pełne bezpieczeństwo danych Klientów. Dzięki rozwiązaniom technicznym obsługiwany system zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania. W przypadku przyczyn losowych, zapewniamy możliwość szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich. Ponadto weryfikujemy i oceniamy skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

Należy również podkreślić, iż Aventus Group będący pośrednikiem kredytowym współpracuje jedynie z zaufanymi partnerami. Dbamy o to, aby nasi kontrahenci i dostawcy działali w zgodzie z nowymi regulacjami w zakresie ochrony danych. W ten sposób mamy pewność, że interesy naszych klientów również są dobrze zabezpieczone. Odpowiednie środki techniczne zapewnią naszym Klientom prawo do „bycia zapomnianym”. Od dnia 25 maja 2018 r. system pozwoli również, obsługiwać zgłoszenia od Współadministratorów w przypadku chęci skorzystania przez Klientów z prawa do bycia zapomnianym, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Takie zgłoszenia kierowane będą i realizowane przez  Administratorów, którzy podejmą decyzję co do otrzymanego zgłoszenia. System będzie zapewniał możliwość selekcjonowania klientów na podstawie wyrażonych zgód. Ponadto wprowadzone mechanizmy będą pozwalały na pełną realizacje prawa „bycie zapomnianym” czyli całościowe wycofanie danych Klienta, który sobie tego zażyczył, oczywiście o ile będzie to prawnie dopuszczalne.

 

Zapraszamy Cię drogi Kliencie do zapoznania się z nowym regulaminem, polityką prywatności i cookies oraz klauzulą informacyjną, dostępnymi pod domeną www.lewpozyczka.pl

 

Jeśli masz do nas pytania, to jesteśmy dostępni pod mailem [email protected]