Rejestracja

Wpisz swoje dane osobowe:

Wyrażam zgodę:

Zaznacz wszystko
Zapoznałem się i akceptuję treść Formularza Informacyjnego , Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz treść Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika *
W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji o moich zobowiązaniach *
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – PIXO Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – PIXO Sp. z o.o.* *
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – PIXO Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników Pożyczkodawcy. * *
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – PIXO Sp. z o.o. oceny mojej zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – LTU FINANCE Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki. * *
Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group* *
Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group* *
Zgoda na udostępnianie danych z Kaczmarski Group* *
Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki na warunkach zgodnych z postanowieniami Regulaminu Pożyczki za 0zł* i Regulaminu Kodów Rabatowych *
Wyrażam zgodę na kontakt w celach marketingowych, niezbędne w celu uzyskania informacji o promocjach. Rozwiń i wybierz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, SMS/MMS)
Wyrażam zgodę na połączenia głosowe i SMS/MMS
Pożyczasz 1000 zł
Oddajesz 1010 zł
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki: 1500 zł, Termin spłaty: 2017-06-21, RRSO: 0%, Opłata: 0 zł,
Kwota do spłaty: 1500 zł + odsetki kapitałowe
Formularz informacyjny
Reprezentatywny przykład